Aanpak

Rechttoe, rechtaan. Onze aanpak in 6 stappen

1. Observeren en detecteren

Waar knelt het schoentje? Uit gesprekken en gerichte observatie detecteren we de belangrijkste verbeterpunten. We analyseren de achterliggende bedrijfsprocessen en maken die efficiënter. Daarbij luisteren we eerst naar de medewerkers en verantwoordelijken. Elke betrokken afdeling komt aan het woord. We versterken het onderlinge vertrouwen en bouwen bruggen tussen de departementen.

2. Gesprekken met het management

Onze observaties leggen we voor aan het management. De opgetekende quotes blijven anoniem en vertrouwelijk, voor een zo open en eerlijk mogelijke analyse. Hoe zien de medewerkers de uitdagingen en hoe gaan ze hiermee om? Zijn er tendensen? Wat willen ze veranderen? Waar zitten ze mee en durven ze misschien niet vertellen aan hun leidinggevenden? Op basis van de bevindingen formuleren we met het management meetbare doelstellingen.

3. Plan van aanpak

De doelen zijn bekend. Met de betrokken partijen en departementen werken we nu samen een plan van aanpak uit. Op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Dat garandeert een duurzaam resultaat. Achterliggend idee blijft de essentiële werkprocessen optimaliseren. Voor meer omzet, meer winst en gelukkige, betrokken medewerkers.

4. Heldere communicatie

Een verbeterplan werkt pas als alle neuzen in dezelfde richting staan. Heldere, transparante communicatie is cruciaal. We communiceren het plan van aanpak breed en helder, naar élke medewerker van het bedrijf. Op de meest efficiënte en effectieve manier om iedereen mee te krijgen.

5. En nu … actie!

Weet iedereen wat te gebeuren staat? Dan is het tijd voor actie. We zoeken intern en extern de mensen met het geschikte profiel om de verbeterplannen te realiseren. Starten nieuwe samenwerkingen, integreren afdelingen en departementen. Coördineren bedrijfsprocessen, stellen policies op … én waken over de resultaten.

6. Evaluatie

Na een afgesproken periode vergelijken we de geboekte resultaten met de vooropgestelde doelstellingen. Leveren de inspanningen het gewenste resultaat of moet het plan ergens bijgestuurd? We doen wat moet … en bouwen verder aan de weg naar groei.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x