Social Media voor Bedrijven

Wedstrijdreglement eindejaarsactie 2018

Wedstrijdreglement eindejaarsactie 2018

Eindejaarsactie: Win een gratis social media scan ter waarde van €1250!

Omschrijving actie 

Er wordt een wedstrijdvraag gesteld op Facebook. Aan de hand van de antwoorden worden 

drie winnaars gekozen. Die drie winnaars krijgen een gratis social media scan. De wedstrijdvraag is:  “Hoe oud zijn Aline, Sarah en Thierry samen?”

Datum lancering + datum afloop

7 tot en met 21 december 2018

Algemene voorwaarden

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Sideways BVBA met ondernemingsnummer BE0705890873, gevestigd op Leonardo Davincilaan 1, 1930 Zaventem. 

2. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook/LinkedIn, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook/LinkedIn. 

3. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook. 

4. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Sideways BVBA en niet voor Facebook. 

5. De deelname aan deze wedstrijd is gratis. 

6. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement. 

7. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. 

8. Medewerkers van Sideways BVBA zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket. 

9. Sideways BVBA zich het recht voor om een deelnemer van de actie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Sideways.

10. Deelnemers dienen in België te wonen. 

11. De winnaar ontvangt de prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpost op de Facebook bedrijfspagina van naam Social Media voor Bedrijven, met name een gratis social media scan ter waarde van 1250 euro. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van het antwoord op de wedstrijdvraag. 

12. De wedstrijd op Facebook loopt van 7 tot 21 december 2018. Op 21 december 2018 wordt de winnaar bekendgemaakt via een Live video. 

13. Sideways en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen. 

14. Sideways en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd. 

15. De winnaar wordt via Facebook Messenger of mail verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijs in ontvangst genomen zal worden. 

16. Sideways behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Sideways de omstandigheden dit  vereisen. Sideways kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sideways. 

17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Sideways en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 

18. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Sideways om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

Bij vragen over dit reglement of deze wedstrijd, kunt u terecht op 03 303 71 49 of info@socialmediavoorbedrijven.be


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x